Wycena nieruchomości

Budownictwo i Remonty
Wycena nieruchomości
14

Views

Wyceny nieruchomości dokonujemy w kilku okolicznościach, między innymi gdy planujemy sprzedaż nieruchomości, a także w przypadku transakcji finansowych gdzie dana nieruchomość może być zabezpieczeniem transakcji, w takich jednak przypadkach banki lub firmy, które oferują pieniądze zwykle same dokonują niezależnej wyceny danej nieruchomości. Wycena nieruchomości zajmują się osoby uprawnione tak zwani rzeczoznawcy majątkowi. Określają one wartość nieruchomości zależnie od przeznaczenia nieruchomości oraz stopnia jej zużycia. Jest wiele czynników które wpływają na cenę, rzeczoznawca majątkowy bierze także pod uwagę tak zwany cel wyceny, wpływa to na przykład na określaną wartość nieruchomości, których rozróżniamy kilka rodzajów np. wartość rynkowa, wartość odtworzeniowa (w przypadku nieruchomości, które z pewnych względów nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego) oraz wartość katastralna. Rzeczoznawca majątkowy będzie wiedział jakiego typu wycena powinna zostać zastosowana.

Nasze pozostałe artykuły tematyczne o budownictwie:

Review Overview
User Rating:
0/5
(24 votes)