Osiedla mieszkaniowe a komunikacja

Architektura
Osiedla mieszkaniowe a komunikacja
117

Views

Osiedla mieszkaniowe a komunikacja
Najważniejsza jest komunikacja, przekonujemy się o tym co dzień, tracąc wiele czasu w zatłoczonym wagonie, autobusie. Po obu stronach tego komunikacyjnego, sprawnie działającego kręgosłupa układają się osiedla mieszkaniowe, biura i zelektryfikowany przemysł, ośrodki nauki i kultury, handel i usługi. Są to dość wąskie pasma zabudowy, nie przekraczające 500 m szerokości. A poza nimi las, pola uprawne, świeża ziele łąk, rzeki – naturalne środowisko człowieka, dające mu zdrowie, spokój i poczucie bezpieczeństwa. lnne argumenty – to ogromne oszczędności w uzbrojeniu terenu, oszczędności w dziedzinie komunikacji oraz, co najważniejsze, oszczędności W procesie inwestycyjnym, który może przebiegać sprawnie na zasadzie koncentracji, w logiczny, potokowy sposób. Następnie – możliwość całkowitego rozdzielenia ruchu pieszego od kołowego, znaczna swoboda kształtowania środowiska architektonicznego zgodnie z potrzebami użytkowników i naturalnym krajobrazem i wiele, wiele innych możliwości rozwiązania mnóstwa dzisiejszych naszych kłopotów. Na przykład konieczność przeprowadzenia instalacji ciepłowniczych pod pasem komunikacyjnym likwidowałaby coroczne kłopoty z ratowaniem drzew przed soleniem itp. Przeciw tym koncepcjom działa jednak siła stokroć mocniejsza od wszelkich rzeczowych argument w – zastarzałe przyzwyczajenia i konserwatyzm myślenia.

Nasze pozostałe artykuły tematyczne o budownictwie:

Review Overview
User Rating:
0/5
(38 votes)