Miasta przyszłości

Usługi
Miasta przyszłości
136

Views

Miasta przyszłości
Miasta przyszłości wytwarzałyby energię na własne potrzeby, posługując się reaktorami atomowymi. Produkt uboczny ciepła tych reaktorów byłby używany da odsalania zapas w wody. l choć z jednej strony jesteśmy skłonni z pobłażaniem traktować fantazje futurologów, to z drugiej na całym świecie rodzi się przekonanie, że tak ulei nie można, że nie wolno pozwalać rakowej tkance miast niszczyć naturalne środowisko, że nie ma sensu kontynuowanie pomysłów urbanistycznych zapoczątkowanych w średniowieczu przed ośmiu wiekami – ze wszystkie zmiany, które przyniósł nasz mądry XX wiek, ograniczały się właściwie do małych ulepszeń, nie naruszając samej zasady. Wśród racjonalnie myślących urbanistów i architektów wielu z Francji, ZSRR, Anglii, Japonii' Holandii, a także u nas wciąż w różnych wariantach idea miasta pasmowego, zamiast miasta-plamy miasto-linia. W Polsce nad projektami wystąpił profesor Oskar Hansen z Warszawy profesor Włodzimierz Gruszczyński z Krakowa (miasto wstęgowe sprzężonej komunikacji) wreszcie grupa siedmiu młodych architektów warszawskich , którzy zaproponowali budowę miasta wstęgowego wzdłuż doliny Wisły, na trasie Warszawa – Płock – Włocławek – Bydgoszcz. Ogólnie, każdy projekt opiera się na tej samej zasadzie: kręgosłupem wiążącym wszystkie funkcje miasta staje się system komunikacji. Proponuje się tu zwykle zespół środków komunikacyjnych: metro, szybka kolej, autobusy, samochody. Komunikacja to dziś decydujący element W kształtowaniu się siedlisk ludzkich i życia ludzi.

Nasze pozostałe artykuły tematyczne o budownictwie:

Review Overview
User Rating:
0/5
(45 votes)