Miasta przyszłości

Komis mebli Warszawa
Miasta przyszłości
109

Views

Miasta przyszłości
Miasta przyszłości wytwarzałyby energię na własne potrzeby, posługując się reaktorami atomowymi. Produkt uboczny ciepła tych reaktorów byłby używany da odsalania zapas w wody. l choć z jednej strony jesteśmy skłonni z pobłażaniem traktować fantazje futurologów, to z drugiej na całym świecie rodzi się przekonanie, że tak ulei nie można, że nie wolno pozwalać rakowej tkance miast niszczyć naturalne środowisko, że nie ma sensu kontynuowanie pomysłów urbanistycznych zapoczątkowanych w średniowieczu przed ośmiu wiekami – ze wszystkie zmiany, które przyniósł nasz mądry XX wiek, ograniczały się właściwie do małych ulepszeń, nie naruszając samej zasady. Wśród racjonalnie myślących urbanistów i architektów wielu z Francji, ZSRR, Anglii, Japonii' Holandii, a także u nas wciąż w różnych wariantach idea miasta pasmowego, zamiast miasta-plamy miasto-linia. W Polsce nad projektami wystąpił profesor Oskar Hansen z Warszawy profesor Włodzimierz Gruszczyński z Krakowa (miasto wstęgowe sprzężonej komunikacji) wreszcie grupa siedmiu młodych architektów warszawskich , którzy zaproponowali budowę miasta wstęgowego wzdłuż doliny Wisły, na trasie Warszawa – Płock – Włocławek – Bydgoszcz. Ogólnie, każdy projekt opiera się na tej samej zasadzie: kręgosłupem wiążącym wszystkie funkcje miasta staje się system komunikacji. Proponuje się tu zwykle zespół środków komunikacyjnych: metro, szybka kolej, autobusy, samochody. Komunikacja to dziś decydujący element W kształtowaniu się siedlisk ludzkich i życia ludzi.

Nasze pozostałe artykuły tematyczne o budownictwie:

Review Overview
User Rating:
0/5
(35 votes)