Miasta nadwodne

Usługi
Miasta nadwodne
99

Views

Miasta nadwodne
Projekty miast nawodnych są one na ogół dziełami młodych architektów i reprezentują koncepcję architektury i urbanistyki zmiennej. W Europie z propozycją zbudowania miasta na wodzie w okolicach Monte Carlo wystąpił wspomniany Paul Maymont. Oto co pisze o swym projekcie. Punktem wyjścia była próba takiego budownictwa, które potrafiłoby się przeciwstawić trzęsieniu ziemi. To naprowadziło nas na propozycję keson w-skrzy ze sprężonego betonu lub ze stali pływających w wodzie. Obliczenia wykazały, że stosując jeszcze poduszki powietrzne uzyskamy zmniejszenie drga do bezpiecznego minimum i możliwe będzie wznoszenie na powierzchni keson w lekkich konstrukcji budowlanych o nieograniczonej wysokości. Kesony mogą być budowane w stoczniach lub suchych dokach.

Połączone w zespoły tworzyć mogą miasta, pozostawiając że główne kanały dla komunikacji. Na sztucznych wyspach wyrosną parki i ogrody. Na górnej powierzchni keson w są przewidziane strefy ciszy, tarasowe ogrody i ulice dla pieszych, poniżej siec urządzeń komunikacyjnych, parkingi, warsztaty, a jeszcze niżej, już pod linią wody, składy, hale targowe. fabryki itp. Na każdym z kesonów można wznieść samodzielną jednostkę mieszkalną dla l0 tysięcy osób. Jeśli jednak Europa ma wciąż jeszcze sporo miejsca na rozrost swych miast, to w Japonii tego typu projekty stały się już koniecznością. W tym wyspiarskim -kraju o najgęstszym zaludnieniu na świecie miasta rozrastają się w sposób żywiołowy, na przykład w Tokio przybywa rocznie 300tysięcy mieszkańców, a więc prawie tyle, ile wynosi przyrost naturalny całej Polski.

Nasze pozostałe artykuły tematyczne o budownictwie:

Review Overview
User Rating:
0/5
(44 votes)