Walory smakowe

Kuchnia
Walory smakowe
4

Views

Pisklęta indycze

Indyki są coraz bardziej popularnymi zwierzętami hodowlanymi, ze względu na walory smakowe i zdrowotne ich mięsa. Jednak występują one współcześnie w formie dzikiej w Ameryce Północnej, która jest ich ojczyzną. Jest to zwierzę stadne, które jako miejsce zamieszkania preferuje okolice zalesione. Ptaki te zostały udomowione kilkaset lat temu, a kilkadziesiąt lat temu rozpoczęły się prace nad selekcją indyków w kierunku produkcyjnym. Krzyżując indyki uzyskano różne rasy i typy użytkowe. Indyki hoduje się głównie dla mięsa, rzadko spotyka się w sprzedaży jaja indycze. Świeżo wyklute pisklęta indycze mają wagę około 55 g. Rosną i stają się samodzielne bardzo szybko – dwutygodniowe pisklęta są w stanie nocować na gałęzi. Najszybciej rozwija się czaszka, nogi i serce, pozostałe organy rozwijają się w różnym tempie. Szybko zwiększa się także rozpiętość skrzydeł. Przyrost zróżnicowany jest w zależności od typu użytkowego – typy ciężkie mogą osiągać wagę 25 kg, samce są zdecydowanie cięższe, niż samice.

Nasze pozostałe artykuły tematyczne o budownictwie:

Review Overview
User Rating:
0/5
(4 votes)